Czym jest GIGekonomia?

GIGekonomia

GIGekonomia, GIGer – co to jest?

gig economyGiGekonomia, czyli inaczej mówiąc ekonomia współdzielona. Odnosząc się bardziej konkretnie do tematu trzeba wyjaśnić, że GIGekonomia opiera się na kontraktowej pracy tymczasowej.

Pracownicy posiadający konkretną wiedzę bądź specjalistyczne umiejętności są zatrudniani na niedługi okres czasu celem wykonania określonej pracy.

gig ekonomiiNiezależne, pojedyncze projekty są wykonywane przez osoby, mogące wnieść do jego realizacji wymagane umiejętności, umożliwiające jego pomyślne zakończenie.

Przy obecnym tempie rozwoju otaczającego świata i technologii istotnym jest, aby pracę bądź projekt zakończyć sprawnie i uzyskać z tego oczekiwane korzyści.

Zatem zatrudnianie GIGerów, czyli osób świadczących pracę w ramach ekonomii współdzielenia, stanowi doskonałe rozwiązanie, w przypadku zrealizowania jednego, konkretnego projektu wymagającego odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia.

gig ekonomia

W tym przypadku nie ma znaczenia rodzaj zatrudnienia, ponieważ GIGerzy mogą wykonywać swoją pracę na podstawie kontraktu, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Istotny jest w tym przypadku oczekiwany przez kierownika projektu rezultat, który przedstawiciele ekonomii współdzielenia powinni osiągnąć.

GIGer najczęściej wykonuje pracę grafika, fotografa, copywritera, informatyka, specjalisty w zakresie social media czy montażysty.

ekonomię współdzieleniaJest to system pracy statystycznie najczęściej wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wskazuje się, iż około 30% firm, przedsiębiorstw i organizacji stanowią pracownicy posiadający specjalistyczną wiedzę lub umiejętności bądź długoletnie doświadczenie.

Co przemawia za wdrożeniem usługi ekonomii współdzielonej w firmie?

gospodarkę dzieleniaWiele firm obecnie decyduje się na wdrożenie usługi ekonomii współdzielonej do swojej firmy.

Tendencja wzrostowa w zakresie zatrudniania GIGerów wynika między innymi z tego, iż umożliwia to poszerzanie oferty usług danej firmy bez konieczności poszukiwania i stałego zatrudniania specjalisty w konkretnej dziedzinie.

W momencie pojawienia się konieczności zrealizowania projektu wymagającego specjalistycznej wiedzy, doświadczenia czy umiejętności firma ma możliwość zatrudnienia niezależnego pracownika posiadający kwalifikacje do wykonania pracy.

niezależnych pracownikówZatem kreuje to korzyści dla każdej ze stron, ponieważ firma ma możliwość zrealizowania jednorazowej usługi bądź projektu nieznajdującego się w stałej ofercie przedsiębiorstwa, natomiast GIGer może wykorzystać swoją specjalistyczną wiedzę oraz zwiększać swoje doświadczenie.

Kolejnym ważnym aspektem są koszty ponoszone w zakresie realizacji projektu. Bezsprzecznie zatrudnienie pracownika krótkoterminowo, na czas wykonania zlecenia, jest tańszym rozwiązaniem aniżeli zatrudnienie specjalisty w danej dziedzinie na stałe.

niezależnych pracownikówGIGer wykonując swoją pracę jednorazowo generuje mniejsze koszty po stronie przedsiębiorcy, ponieważ nie ma konieczności comiesięcznego wypłacania mu wynagrodzenia.

Ponadto zatrudniając pracownika będącego na samozatrudnieniu przedsiębiorca niweluje koszty związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne czy podatku dochodowego.

Zatem zjawisko ekonomii współdzielenia jest również narzędziem służącym do bardziej swobodnego zarządzania kosztami.

gig ekonomiaDuża część firm decyduje się na zastosowanie ekonomii współdzielonej z uwagi na elastyczność i sezonowość.

Pracownik niezbędny do wykonania projektu jest zatrudniany w momencie otrzymania przez przedsiębiorstwo zlecenia wykonania konkretnego projektu.

Zatem konieczność skorzystania z usługi GIGerów podyktowana jest aktualną sytuacją pracowniczą w firmie.

Czy GIGekonomia to tylko pozytywy?

ekonomia dzieleniaPracownicy ekonomii współdzielonej charakteryzują się swobodą w działaniu, niezależnością, posiadają wiedzę bądź umiejętności specjalistyczne.

W Polsce obecnie pracownicy w przeważającej mierze dążą do uzyskania umowy o pracę, ponieważ umożliwia ona zapewnienie work-life-balance, czyli zachowane są granice pomiędzy życiem prywatnym a pracą.

W przypadku ekonomii współdzielonej te granice znacząco się zacierają. GIGerzy, będący freelancerami, mogą pracować w dowolnym miejscu o dowolnej porze.

konkretnych projektówMoże to być biuro firmy, w której są zatrudnieni jak również kawiarnia, restauracja, czy salon we własnym domu. Zatem ekonomia współdzielona nie rozgranicza wyraźnie domu i pracy.

Odchodzi do lamusa idea work-life-balance na rzecz idei work-life-integration. Wobec tego osoby ceniące sobie domowy spokój, normowany czas pracy nie odnajdą się w pracy GIGera.

ekonomia gigNatomiast warto zauważyć, że cały świat dokonuje gigantycznego postępu technologicznego i cywilizacyjnego w ekspresowym tempie, do którego człowiek musi się przystosować.

Zdecydowanym pozytywem w środowisku ekonomii współdzielonej jest elastyczność, digitalizacja i szybki rozwój. Pracownicy posiadający specjalistyczną wiedzę, zatrudniani krótkoterminowo mogą wykorzystywać do wykonania projektu wszelkich możliwości technologicznych jakie są im niezbędne.

sharing economyDostęp do komputera, telefonu komórkowego, social mediów i Internetu  to dobroci współczesnego świata, do których znaczna część ludzkości ma dzisiaj dostęp. I w przeważającej ilości przypadków pracy GIGerów jest to solidna podstawa umożliwiająca rozpoczęcie pracy jako freelancer.

Elastyczność tego rodzaju pracy polega na swobodnym doborze zleceń bądź projektów dopasowanych do upodobań, zainteresowań lub specjalizacji pracownika. GIGer nie jest związany długotrwałym stosunkiem pracy z pracodawcą.

rynku pracyWażne są także korzyści materialne jakie osiąga GIGer w zakresie prowadzenia swojej działalności, ponieważ jednoosobowa działalność gospodarcza umożliwia skorzystanie z rozliczenia na podstawie podatku liniowego oraz skorzystanie z tzw. Małego ZUSu.

Dodatkowo GIGer może wycenić swoją pracę w zależności od ustalonych przez siebie stawek. Zatem możliwość zarobkowania jest w zasadzie nieograniczona.

Należy też wskazać, iż praca GIGera może być wykonywana z każdego miejsca na życia zawodowegoziemi. Więc jest to rodzaj pracy zdalnej, która ciągle zyskuje na popularności. Wobec tego pracownik nie musi codziennie dojeżdżać do pracy, co daje więcej czasu na pomyślne doprowadzenie projektu do końca.

Z uwagi na brak konieczności wychodzenia z domu wszelkie szkolenia, spotkania czy konsultacje odbywają się w formie zdalnej.

unii europejskiejZ punktu widzenia firmy, zatrudnienie GIGera umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego specjalistę celem wykonania projektu.

Przedsiębiorca może przeanalizować portfolio potencjalnego eksperta i zlecić mu wykonanie konkretnej pracy bez konieczności sprawowania nad nim nadzoru.

GIGer bowiem jest samodzielnym pracownikiem posiadającym wiedzę niezbędną do poprowadzenia wskazanego projektu do końca.

Popularność GIGekonomii na świecie

rynek pracyBezsprzecznie najwięcej osób samozatrudnionych oferujących swoją specjalistyczną wiedzę lub umiejętności znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie około 40% pracowników Stanów Zjednoczonych korzysta z elastycznej formy pracy jaką jest praca na żądanie.

Sytuacja ta jest podyktowana szybkim rozwojem gospodarczym mającym miejsce w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce zjawisko GIGekonomii staje się co raz bardziej popularne. Świadomość polskich pracowników ciągle wzrasta. W 2016r. tylko 14% całej populacji korzystała z samozatrudnienia.

Obecnie tendencja jest wzrostowa i osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą stanowią ok. 32% ogólnej liczby mieszkańców Polski.

GIGekonomia w Nowym Ładzie

pracownicy tymczasowiPraca na samozatrudnieniu daje GIGerowi możliwości rozwoju, szczególnie na samym początku. Obecny system podatkowy pozwala osobie prowadzącej działalność gospodarczą rozliczać się na podstawie podatku liniowego oraz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Wprowadzenie Polskiego Ładu do porządku podatkowego może okazać się pozytywem w zakresie ekonomii współdzielonej.

Nowelizacja ordynacji podatkowej wprowadza niższy podatek od przychodu dla branży informatycznej ustalając go w wysokości 12%. Wskazuje się, że za kilka lat coamerykańskich pracowników 5 Polak będzie GIGerem.

Rozwój technologii i gospodarki wpływa również na kształtowanie procesów pracowniczych. Powoli zaczyna się odchodzić od tradycyjnej umowy o pracę na rzecz samozatrudnienia i specjalizowania się w konkretnych dziedzinach.

Ekonomia współdzielenia z dnia na dzień zyskuje na popularności, ponieważ jest to przyszłość pracowników. Umożliwia ona pracę na wybranych przez siebie warunkach, w dowolnym miejscu, przy użyciu techniki używanej zazwyczaj na co dzień.

Zatem elastyczność, swoboda i łatwość dostępu do tego rodzaju pracy będzie stanowiła początek nowej rzeczywistości pracowniczej.

Dodaj komentarz