Pomoc dzieciom

Pomoc dzieciom

Wiele dzieci urodzonych zdrowych przez matki zakażone wirusem HIV jest objętych opieką przez pierwsze dwa lata ich życia w celu ochrony ich zdrowia. Wczesna diagnostyka noworodkowa pozwala  nam w porę dowiedzieć się, czy u maluchów wynik jest pozytywny czy negatywny, a także gwarantuje wczesne leczenie noworodków, które zostały zakażone.

 

W rzeczywistości pomoc dzieciom oferuje się każdemu dziecku z grupy ryzyka. Pomoc dzieciom, to m.in. program wizyt z personelem przeszkolonym w zakresie leczenia HIV u dzieci.

Dzieci w Afryce

Dzieci w Afryce stanowią część populacji, która ma najmniejszy dostęp do opieki. Niedożywienie, HIV/AIDS, gruźlica, malaria i brak higieny w znacznym stopniu przyczyniają się do śmiertelności dzieci na kontynencie. Pomoc dzieciom w Afryce, to ważny aspekt każdej pomocy świadczonej przez wiele fundacji z Europy i świata, które uważają opiekę pediatryczną za aspekt niezwykle ważny. Jest to inwestycja w przyszłość Afryki. Pomimo interwencji farmakologicznych i społecznych powstało niebezpieczne błędne koło niedożywienia i infekcji, które stanowi stałe zagrożenie. Niedobory żywności u niedożywionych dzieci stanowią ważną przyczynę śmiertelności noworodków. Edukacja żywieniowa, to pomoc dzieciom, ale de facto otrzymują je matki w ośrodkach, które rozwiązuje część tych problemów. Ich dzieciom zapewnia się  wsparcie żywieniowe . Dzieciom z poważnymi niedoborami podaje się specjalną wzbogaconą żywność. Pomoc dzieciom z niedożywieniem prowadzi się także poprzez sieć specjalnych  ośrodków dożywiania  utworzonych na terenach szczególnie dotkniętych tym problemem. Ośrodki te pomyślano nie tylko jako stołówki, w których dzieci otrzymują pełny posiłek dziennie, ale także jako ośrodki codziennej opieki, prowadzące działalność edukacyjną, rozrywkową i wspierającą rodziny.

Profilaktyka i leczenie

Powstało wiele programów, które mają na celu pomoc dzieciom ma lokalnym systemom opieki zdrowotnej w opracowaniu modelu, który będzie trwały w czasie i zapewni maksymalne wyniki przy minimalnych kosztach . Celem nie jest budowa dużych szpitali, ale ośrodków zdrowia, dotarcie także do obszarów wiejskich poprzez „mobilne przychodnie” i opiekę domową, zbliżenie się do pacjenta i jego potrzeb. Ta pomoc dzieciom z HIV i ich rodzinom, to doskonałą organizacja świadczenia opieki, która prowadzi do wysokich i lepszych wskaźników retencji pacjentów, a także większej świadomości i upowszechnienia podstawowych pojęć edukacji zdrowotnej, przy zaangażowaniu samych pacjentów. Wszyscy pacjenci objęci programem biorą także udział w kursach edukacji zdrowotnej , które uczą ich, jak zarządzać wieloma aspektami życia. Holistyczne  podejście jest niezbędne w kontekście afrykańskim. Cenne dzieło edukacji zdrowotnej, przy zaangażowaniu samych pacjentów, tworzy nową kulturę: AIDS nie jest już wyrokiem śmierci i możliwe jest leczenie. Pacjenci stają się także świadomi, że bezpłatne leczenie jest ich prawem. Pomoc dzieciom z HIV, to dostęp do zabiegów w tym zabiegów pielęgnacyjnych i diagnostyki, które będą całkowicie bezpłatne. Taka polityka zdrowotna względem dzieci z HIV i ich rodzin, to prawdziwy wyznacznik sukcesu leczenia.

Dodaj komentarz