• Home
  • Tag Archives:  Cyfrowy marketing
  • Cyfrowy marketing

    Cyfrowy marketing

    Przez marketing cyfrowy rozumiemy tworzenie i dystrybucję treści za pośrednictwem cyfrowych kanałów medialnych, takich jak strony internetowe, strony docelowe, media społecznościowe, poczta elektroniczna i aplikacje mobilne. Marketing cyfrowy obejmuje również promocję treści…